QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Trình tự kiểm tra

BƯỚC 1.
Hệ thống tiết kiệm điện COSMOTOR (CESS) cho phép kiểm khi không ngắt nguồn điện.
Cần chú ý về các quy định an toàn về điện khi không ngắt nguồn điện
(Mang găng tay cách điện, giày cách điện, mũ bảo hộ, .v.v.)

BƯỚC 2.
Chọn một tải phù hợp để kiểm tra.
Tải cố định (Tải có công suất càng cao càng tốt như điều hòa, máy hút bui, máy nén, quạt hút, máy bơm, .v.v.)
Kiểm tra chính xác điện áp(220V/380V/440V), chuẩn bị [CESS] theo HP hoặc KW cho công suất điện

BƯỚC 3.
Đo điện áp (Volt) và dòng điện (Ampere).
Đo điện áp thông qua tiết bị, không thực hiện đo nếu điện áp quá cao.

BƯỚC 4.
Kiểm tra các pha
·Dòng điện 3 pha 4 dây (có thể sử dụng đồng thời điện áp 380V and 220V)
·Dòng điện 3 pha 2 dây (có thể sử dụng 1 trong các điện áp 220V, 380V, 440V)
·Dòng điện 1 pha 2 dây (có thể sử dụng 1 trong các điện áp 110V/220V)
·Dòng điện 1 pha 3 dây (có thể sử dụng đồng thời điện áp 110V/220V)

BƯỚC 5.
Đo sóng hài qua thiết bị phân tích dòng điện (EM9200, HIOKI3286, HIOKI13169, etc.)
·Sẽ không thực hiện đo nếu các sóng hài bậc 3, 5, 7 đều cao hơn 10%
·Thơi gian đo trung bình mỗi lần là 20 phút.
·Cần lưu ý nếu sóng hài cao hơn 35%.

BƯỚC 6.
Kiểm ra KW (công suất thực tế) của tải
·Trong trường gợp nhiều hơn 3 pha: KW = V x A x 1.732, PF
·Trong trường hợp 1 pha: KW= V x A

BƯỚC 7.
Connection method for power analyzer and CESS for TEST
·Connect CT and PT of power analyzer to the primary side of the main breaker
·Connection methods are varied slightly with types of power analyzer.
Make connections with particular attention paid to current direction of CTand to phase connection (R,S,T,N) of PT.
·Connect CESS for TEST to the secondary side of the breaker.
·Irrespective of voltages when the amount of current is higher than 200A, TEST by insertion of clip-type terminal of connection part and fastening the CESS for TEST with bolt isrecommended in the state with power supply of the breaker disconnected.
·Make sure to install the breaker for connection with CESS in OFF state upon installation, and demolish in OFF state also upon demolition.

BƯỚC 8.
Measure power analyzer for about 20 min to 1 hr with breaker for (primary) CESS connection in OFF state and test for about 20 min to 1 hr together with the power analyzer after connection with 9 secondary) CESS, followed by printout of DATA.

BƯỚC 9.
Đưa dữ liệu tới trụ sở sau khi có sự xác nhận của khách hàng và người phụ trách của công ty khách hàng trên dự liệu.

BƯỚC 10.
Ước tính chi phí điện, bộ đường dây chính, thời gian vận hành hàng ngày, các hạng mục lắp đặt khác, v.v.v gửi tới trụ sở chính.

CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.