QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Thị trường tiềm năngĐiện năng tiêu thụ năm 2011 là 22,9 tỷ KWh, năm 2012 tăng 2,5%, năm 2013 tăng 1,8%, năm 2014 tăng 0,6%, năm 2015 tăng 1,3% so với năm trước.
Từ năm 2912, điện năng tiêu thụ tăng đều 6,2%
Điện năng tiêu thụ năm 2015 là 483.7 tỷKWh
(Tăng gấp 20 lần so với năm 2011)

Năm sau có xu thế điện năng tiêu thụ cao hơn so với năm trước.
Điều này có thể do sự gia tăng tiêu thụ điện sử dụng công cộng và nhà ở, ảnh hưởng của xu hướng phục hồi trong nước, dù cho tốc độ tiêu thụ điện cho công nghiệp chậm.

Theo “Xu hướng tiêu thụ điện năng năm 2015” được công bố vào ngày 27 bởi Bộ thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, mức tiêu thụ điện năng năm 2015 là 483,7 tủ KWh, tăng 1,3% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng của năm trước (0,6%).

Mỗi năm, tỷ lệ tiêu thụ điện năng cho nông nghiệp đều tăng, lớn nhất la 8,3%, bao gồm đèn đường tương (3,7%), sử dụng trong giáo dục (3,4%), sử dụng chung (2,9%), sử dụng nhà ở (1,8%), sử dụng công nghiệp (0,4),.v.v.

Tỷ lệ tăng trong công nghiệp thấp (0,4%) do sự ỳ chệ kém phát triển trong các loại hình kinh doanh tiêu thụ điện lớn như thép, điện tử, v.v. Trong khi lượng tiêu thụ điện của loại hình này lớn, chiếm tới 31% tổng công suất tiêu thụ trong ngành công nghiệp.

Gái điện (SMP) cho năm ngoái ghi nhận 101,76/KWh, giảm 28,5% so với năm trước. Do chi phí nhiên liệu dầu giảm và các thiết bị tại các nhà máy điện, hạt nhân, v.v.v được nâng cấp cải tiến.

Xu hướng tiêu thụ năng lượng

Tổng lượng điện năng tiêu thụ nửa đầu năm 2015 là 141,5 triệu TOE, tương đương mức tăng trưởng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù mức tiêu thụ tăng do giá dầu giảm, tuy nhiên xu hướng tiêu thụ vẫn bị hạn chế do tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước chậm lại vì sự trì trệ của các hoạt động công nghiệp.
Về nguồn năng lượng, khí gas sụt giảm lớn trong khi than và dầu mỏ gia tăng rõ rệt.
 • Nhiên liệu dầu dùng trong ngành vận tải tăng do giá dầu giảm (2,5% so với xăng dầu).
 • Do phát triển nhiều các thiết bị điện mới nên việc sử dụng điện tăng dẫn tới than trong sản xuất điện tăng (2,5%), mặc dù than dùng trong ngành công nghiệp giảm do hoạt động yếu kém trong sản xuất của ngành thép.
 • Tiêu thụ khí gas giảm (5,8%) do giá dầu giảm.
 • Sự trở lại của ột số nhà máy điện hạt nhân làm năng lượng hạt nhân tăng nhẹ (0,7%).
 • Trong khi điện năng tiêu thụ cho sử dụng trong gia đình tăng (1,8%) do đã được phục hôi trong nước và ảnh hưởng của mùa đông lạnh so với năm trước.
Tiêu thụ năng lượng cuối năm ghi là 107,9 triệu TOE, tương ứng với mức tanwgg 0,7% so với cùng kỳ năm trước do mức tiêu thụ trong lĩnh vực vẩn tải và xây dựng tăng, ngành công nghiệp vẫn giảm.

 • Ngành công ngiệp giảm (1,1%) cho thấy sự trì trệ trong các hoạt động.
 • Ngành vận tải tăng (6,1%) do ảnh hưởng của giá dầu giảm.
 • Trong dân dụng tăng (1,8%) do sự phục hồi trong nước và tác động từ giá dầu giảm.
Tổng năng lượng tiêu thụ dự kiến trong năm 2015 là 285,3 triệu TOE tăng 1,3% và năm 2016 là 293,9 triệu TOE tăng 3%.

※ Tổng mức độ tăng trưởng kinh tế trong nươc (%) : (’12) 2.3 ⇒ (’13) 2.9 ⇒ (’14) 3.3 ⇒ (’15e) 2.6 ⇒ (’16e) 3.0

Tỷ trọng mức tiêu thụ năng lượng của từng ngành trong năm 2015 (%)
 • Lượng điện năng tiêu thụ trong hộ gia đình và thương mại nửa đầu năm 2015 tăng nhẹ.
 • Trong nửa đầu năm 2014, mức tiêu thụ trong hộ gia đình và thương mại lần lượt giảm 1,4% và 4,2% so với năm trước do thời tiết ấm dần và giá điện tăng 2 lần trong năm 2013.
 • Do ảnh hưởng thời tiết mùa đông năm 2014 lạnh hơn so với năm ngoái nên lượng tiêu thụ điện năng nửa đầu năm 2015 tăng nhẹ.
 • Nửa đầu năm 2015 phục vụ nhu cầu sưởi ấm tăng lên 6,1% so với năm ngoái.

CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.