QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Cải thiện hiệu suất

Cải thiện hiệu suất
là nhân tố chính .
Cải thiện hiệu suất là gì?
Hiệu suất là tỷ lệ giữa lượng năng lượng đầu ra mà nó tạo ra và lượng năng lượng đầu vào mà máy móc cần để làm cho nó hoạt dộng [Đầu ra/(Đầu ra+Tổn thất)] hoặc[Đầu vào-Tổn thất)/Đầu vào.
Nếu tỷ lệ này tăng lên, chúng ta cso thể nói hiệu suất được cải thiện.

Cải thiện hiệu suất điện năng: Trong cùng một điều kiện, lượng điện năng sử dụng tăng lên so với lượng điện năng tiêu thụ trước đó.

Nâng cao hiệu suất sử dụng điện
Nâng cao hiệu suất của các thiết bị
Tại các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ
Nên sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao giúp tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng giải pháp tiết kiệm điện năng được chứng nhận và sử dụng rộng rãi như thiết bị CESS
Nâng cao và quản lý hiệu suất các thiết bị.
Tại các nhà máy công nghiệp
Kiểm tra các phụ tải từng khu vực để kiểm soát tốt điện năng cung cấp cho nhu cầu vận hành của máy móc nói riêng và kế hoạch sản xuất của nhà máy nói chung
What is the correct electricity saving mentioned by experts?
01.
Theo các chuyên gia, tiết kiệm năng lượng bao gồm thiết kế hiệu quả, truyền tải điện hiệu quả, cung cấp hiệu quả, chuyển đổi hiệu quả, sử dụng các thiết bị hiệu quả, vận hành, quản lý hiệu quả, v.v.v
Sản phẩm của CESS mang đến kết quả nâng cao hiệu suất sử dụng điện của các thiết bị bằng cách kích hoạt dải sóng thích hợp để loại bỏ các yếu tổ tổn thất bên trong/bên ngoài của dòng điện như. Nói cách khách, CESS sẽ tối ưu hóa năng lượng truyền tải trên đường dây, áy móc, dòng điện để nâng cao hiệu suất sử dụng điện.
02.
Ngoài ra, các chuyên gia điện cho rằng để duy trì các điều kiện lý tưởng, trước tiên nên xác định tình trạng tải, sau đó xác định vấn đề và đưa ra giải pháp. Ví dụ, trong trường hợp phòng PC, TVSS triệt tiêu sóng hài do PC tạo ra để bảo vệ thiết bị và cung cấp điện hiệu quả.
Chúng tôi thu thập thông tin sơ bộ về tải tại cơ sở lắp đặt CESS, phân tích chính xác các sự cố điện có thể xảy ra và lựa chọn các giải pháp thích hợp cho từng bộ phận. Như ví dụ trên, có thể áp dụng thiết bị triệt sóng hài hoặc triệt tiêu đột biến để điện duy trì trạng thái an toàn, ổn định và lý tưởng, có thể tiết kiệm được chi phí bảo trì.
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.