QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Triết lý quản trị

Ranh giới của công nghệ mới
Tạo ra một cuộc sống tươi đẹp hơn

Tầm nhìn và sứ mệnh
Tạo nên một kỷ nguyên năng lượng mới và một xã hội nơi mọi người luôn hạnh phúc
Sứ mệnh:
Chúng ôi sẽ cố gắng đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của xã hội thông qua giải pháp tiết kiệm điện năng iên tiến.
Tích cực tiếp cận với những chính sách tiết kiệm năng lượng của chính phủ, đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp và dẫn dắt phong trào bảo vệ môi trường toàn cầu.
Đầu tư mạnh mẽ và lâu dài cho hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) để đảm bảo luôn cun cấp sản phẩm dịch vụ tốt nhất và khác biệt với các công ty cạnh tranh.
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.