QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Quy trình sản xuất và kiểm tra

Flow chart
Thiết bị và phương pháp kiểm tra
 • 01. Máy hiển thị trạng thái sóng
  02. Máy kiểm tra đa năng
  03. Máy kiểm tra đa năng
  04. Thước đo – Compa
  05. Kính hiển vi
  06. Các dụng cụ khác
 • 01. Máy phân tích dòng điện
  02. Kiểm tra tổng quát
 • 01. Kiểm tra trực quan
  02. Kiểm tra đánh dấu và dán nhãn
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.