QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Giới thiệu về COSMOTOR

Tên công ty
Địa chỉ
Chủ tịch
Giám đốc đại diện
Ngày thành lập
Trạng thái công ty
Loại hình kinh doanh
COSMOTOR. Corporation
4th floor at No. 8 of 21-gil, Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul
Cho Inhyeon
Lee Yeongock
28/2/2002
Sản xuất
Sản xuất thiết bị tiết kiệm điện và thiết bị chặn sóng có hại

Company motto
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.