QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Tầm nhìn và tính khả thi của CESS

Nền tảng doanh nghiệp – Nguồn nguyên liệu hóa thạch đang cạn kiệt do vậy việc tiết kiệm năng lượng ngày một được quan tâm
– Bảo vệ môi trường qua việc giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch
– Sự phát triển về định tính, định lượng trong thị trường tiết kiệm điện thông qua các công nghệ khác nhau về tiết kiệm năng lượng differentiated technological competence for electricity saving
– Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
Mục tiêu doanh nghiệp – Hình thành thị trường tiết kiệm điện qua việc quảng cáo , cả về trực tiếp và ngoại tuyến.
– Đảm bảo lợi nhuận thông qua việc phát triển các Mô hình kinh doanh lợi nhuận đa dạng.
– Giúp thị trường tiêt kiệm điện trong nước tiếp cận ứng dụng các công nghệ mới
– Mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường quốc tế
Bối cảnh thị trường – Sự tăng trưởng của thị trường tiết kiệm năng lượng do hậu quả của toàn cầu khủng hoảng kinh tế.
– Giảm chi phí do tính cạnh tranh cao
– Không có sự khác biệt về các thiết bị mặc dù có hơn 10 doanh nghiệp liên quan tới tiết kiệm năng lượng.
– Khách hàng chưa hài lòng về những phương pháp tiết kiệm hiện nay.
Tầm nhìn – Gia nhập vào KOSDAQ trong năm 2017 và vào NASDAQ trong năm 2020
– Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trên thế giới và nhãn hiệu lớn nhất về mảng tiết kiệm điện
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.