QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Hê thống CESS là gì?

Hệ thống tiết kiệm điện COSMOTOR
Một hệ thống tiết kiệm điện mới
được phát triển và nghiên cứu bởi CESS.
CESS là thương hiệu (BL) về tiết kiệm điện năng
bằng phương pháp cải thiện hiệu suất
năng lượng điện do COSMOTOR Corporation
phát triển bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
Ý nghĩa Logo : Hình Elip bao quanh
chữ “CESS” tượng trung cho khát vọng
đưa CESS trở thành sản phẩm toàn cầu.
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.