QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Ý nghĩa Logo

Ý nghĩa của Logo
Hình Elip bao quanh chữ ‘CESS’ tượng trưng cho khát vọng đưa CESS trở thành sản phẩm toàn cầu.
Hình ảnh đơn giản kết hợp với từ ngữ Tiếng Anh giúp dễ tiếp cận được khách hàng
Biểu tượng hình Elip mang ý nghĩ đoàn kết tinh thần của mọi người. Đây là yếu tố quan trọng và đại diện của thương hiệu.
Hệ thống màu sắc
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.