QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Trình tự công việc

Tham khảo ý kiến khách hàng
Chuẩn bị tài liệu cho khách hàng tìm hiểu và hồ sơ thông tin khách hàng,
Thông tin bao gồm : Nội dung ngắn gọn về loại hình doanh nghiệp, cách thức liên lạc, tên người phụ trách, các dạng năng lượng đang sử dụng, các loại máy móc đang sử dụng,….
Đến và tham quan thực địa khách hàng
So sánh và bổ sung nội dung chi tiết – các dạng năng lượng đang sử dụng, thời gian vận hành hằng ngày, hóa đơn tiền điện, sơ đồ hệ thống điện, ….
Thực hiện kiểm tra
Gửi yêu cầu kiểm tra, hoạch định quy mô và xác định mức tiêu thụ năng lượng,
Thảo luận với người chịu trách nhiệm về: Chọn dòng điện(V) thích hợp, lịch trình kiểm tra,…
Kiểm tra lịch trình TEST
Thông báo cho công ty khách hàng hoặc khách hàng
Kiểm tra
Thực hiện kiểm tra bằng các phương pháp đo-kiểm tra tải cố định phù hợp với TEST, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đi kèm, hóa đơn điện, sơ đồ nối dây chính, thời gian vận hành hằng ngày sau khi thực hiện kiểm tra
Chuẩn bị báo cáo kết quả
Chuẩn bị các giải pháp cho kết quả của TEST
Gửi kết quả và báo cáo về giải pháp
Trình bày về kết quả và mô tả trình bày dự toán giải pháp đề xuất
Hoàn thành lắp đặp
Chuẩn bị và ký hợp đồng
Đặt hàng và sản xuất
Chuẩn bị đơn đặt hàng và tiến hành thẩm định khu vực, Thời gian sản xuất trung bình từ 10 đến 15 ngày
Lắp đặt
Lắp đặt sau khi đã kiểm tra tiến độ với khách hàng hoặc công ty khách hàng
Quản lý theo dõi
Quản lý A/S sau khi cài đặt, quản lý khách hàng,.v.v.
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.