QUICK
ONLINE ESTIMATE
reference

Cơ cấu tổ chức

Thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ
· Phát triển công nghệ ứng dụng cho sóng dòng điện
· Phát triển công nghệ cải thiện hình dạng sóng
· Phát triển công nghệ kích hoạt độ dài sóng
· Phát triển công nghệ cải thiện hệ số công suất
· Phát triển công nghệ ứng dụng cho điện áp cao (660V)
Cơ cấu bộ phận nhân viên
· Bộ phận nghiên cứu kỹ thuật: Bao gồm 6 nhân viên nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan và 4 người là thành viên ủy ban cố vấn kỹ thuật.
· Bộ phận thử nghiệm: Bao gồm 4 nhân viên nghiên cứu thử nghiệm hiệu suất cho hệ thống tiết kiệm điện COSMOTOR (CESS)
· Bộ phận phát triển CESS: Bao gồm 5 nhân viên phát triển chuyên ngành với ít nhất 3 năm kinh nghiệm
· Bộ phận phân tích điện CESS: Bao gồm 4 nhân viên nghiên cứu về phân tích năng lượng điện
· Bộ phận phân tích chất lượng CESS: Bao gồm 1 nhân viên hân tích và nghiên cứu chất lượng
· Bộ phận nhà máy sản xuất: Bao gồm hơn 200 nhân viên
CESS International Corporation
Villa B3, No.2 Do Duc Duc str., Me Tri ward, Nam Tu Liem dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 0904.559.886 | TEL2 : 0971.066.635| E-MAIL : dinhkien@3rdtm | thoanguyen144@gmail.com

COSMOTOR Corporation
4F, CESS Dreamcom Building, 657-176 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : 02-796-7427 | FAX : 02-793-2844 |E-MAIL : cosmotorceo@hotmail.com
COPYRIGHT 2016 CESS INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.